هیئت امنای حسینیه اشکذری ها

 

 
  • حاج ابوالفضل توکلیان

رئیس هیات امنا

 
  • مهندس محمد زارع پور

 نایب رییس

 
  • محمد جعفری پور

مسئول امور مالی

 
  • حاج زینل دیوارگر

عضو هیئت امنا

 
  • حاج کاظم ربیع

عضو هیئت امنا

 
  • سید کاظم میردهقان

عضو هیئت امنا

   

 

 

    علی مشیری نیا 

   مسئول روابط عمومی

    تلفن : ۰۹۱۲۶۸۵۹۵۸۰

ایام
40 حديث ماه مبارك رمضان؛ ثواب روزه و آداب روزه دار
یادداشت// کارکردهای اجتماعی هیات و تشکلات مذهبی